Neskati lelli pēc kleitas! - Bez Tabu 4:06
Mīklainos apstākļos slēgta RTU dienesta viesnīca Ezermalas ielā 6D - Bez Tabu 3:49
Moderno atkarību radītās problēmas - Bez Tabu 4:25